Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Nedir?Tarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

26 Mayıs 2024 - 20:48

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Nedir?

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Nedir?
Son Güncelleme :

04 Ekim 2021 - 11:08

150 views

Üreticilerimiz için önemli bir yere sahip olan Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM), üretimin devamlılığı için destek veren ve üreticilerin maruz kaldığı risk durumlarını ortadan kaldırmak amacı ile kurulan bir sistemi ifade eder. Üretim faaliyetleri, geçmişten günümüze kadar dönemsel olarak farklı riskler yaşamaktadır. Günümüzde üretim alanında yaşanan en büyük risk üretimin sürdürebilirliği üzerindedir. Özellikle son dönemlerde üretimi tehdit eden en büyük risk olarak kuraklığı örnek verebiliriz.

Devlet destekli tarım sigortası, tarımsal ve hayvansal üretimi yapılırken ortaya çıkabilecek doğal afet ve hastalık temelli zarar durumlarının verdiği hasarı ortadan kaldırmak, üreticiyi güvence altına almak için ortaya çıkmıştır.

Yağış miktarının yetersiz kalması, sulama yataklarının yağış miktarına paralel olarak azalmasından dolu özellikle tarımsal üretim faaliyetlerinde aksamalar meydana geliyor. Bunun yanı sıra çiftçilerimizin ürettiği tarım ürününden beklediği finansal karşılığı alamaması yine üretimin devamlılığını engelleyen bir durumdur. Bu ve benzeri risk durumlarını çiftçilerimizin en hafif şekilde atlatabilmesi için tarım sigortası, çözüm önerisi olarak sunulmuştur.

Tarım Sigortaları Uygulaması, 1957 yılında başlamış olsa da çiftçimizin çok fazla rağbet etmemesinden dolayı istediği ilgiyi görememiştir. Bunun yanı sıra 2005 yılında tarımda risklerle mücadeleyi içeren 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile çiftçilere tekrar sigorta teminatı sağlanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı onayı ile yürürlüğe giren TARSİM (Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi) üreticilerimiz risk durumlarında yaşayacağı mağduriyeti gidermek için faaliyet gösteriyor.

2021 Yılı TARSİM Ek Hizmetleri

2021 yılında TARSİM uygulamalarına yenilere eklenerek, TARSİM uygulama alanları genişletilmiştir. Mevcut kapsama ek olan maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Ayçiçeği üretiminde yaşanan kuş zararı
 • Sıcak havadan dolayı zarar gören altıntop, portakal, mandalina, üzüm ve limon ürünleri
 • Pamuk ürünü hasat edilirken yağan yağmurdan kaynaklı oluşan zarar
 • Sera örtülerinin zarara uğraması (sera yıkıntısının sökülerek kaldırılması masrafları)
 • Büyükbaş hayvanlar için oluşan riskler

Bunun yanı sıra pek çok bitkisel ürün de yine tarım sigortası kapsamında yerini alır. Ayrıca kuraklık verim sigortası, ilçe bazlıyken köy bazlı olarak değiştirilmiştir.

TARSİM’de Yer Alan Muhataplar

TARSİM, üreticiyi temel alan bir sistem olduğu için hitap ettiği kişi ve kurumlar da üretim ve finansla ilgili birimler olmalıdır. Bu bilgiden hareketle TARSİM’de yer alan muhatapları şu şekilde söyleyebiliriz; Çiftçileri, Üreticiler, Yetiştiriciler, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri, Sigorta Şirketleri, Reasürörler, Acenteler, Broker, İşletici Şirketler, son olarak Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri’dir.

Devlet Prim Desteği

Üreticimize Tarım Kanunu kapsamında tanınan prim desteğinin miktarı, Cumhurbaşkanlığı kararı ile her sene yeniden belirlenir. Prim desteği;

 • Ürünler
 • Riskler
 • Bölgeler
 • İşletme Ölçekleri

esas alınarak devlet tarafından üreticiye temin edilir. Prim desteği oranları, üretimi yapılan ürüne göre değişir. Hayvanlarını (büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları, su ürünleri ve arıcılık) , seralarını ve bitkisel ürünlerine sigorta yaptıran üreticilerimize destek amaçlı prim miktarının %50’lik kısmını devlet karşılamaktadır.

Bu oran, açık alanda meyve ve yağgül üreten çiftçilerimiz için ödenen prim miktarı %66,7’dir. Açık alanda don riski göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmıştır. Ayrıca arpa, buğday, yulaf, çavdar gibi ürünlerinde sertifikalı tohumlukların bulunması durumunda, devlet tarafından ödenen prim oranı %60’tır.

Prim desteğinin yanı sıra “Hasar Fazlası Desteği” ile olağanüstü durumlarda üreticilerimizin yaşadığı hasar durumları devlet tarafında tahsis ediliyor. Tarım sigortaları;

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Hayvan Hayat Sigortası
 • Su ürünleri Sigortası

olarak ifade edilebilir.