2022 Yılı Mısır Alım Fiyatı Ne Kadardır?Tarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

26 Mayıs 2024 - 20:50

2022 Yılı Mısır Alım Fiyatı Ne Kadardır?

2022 Yılı Mısır Alım Fiyatı Ne Kadardır?
Son Güncelleme :

20 Ocak 2022 - 12:41

162 views

Ülkemizde üretim değeri yüksek olan ve tüketim oranı yüksek olan besin maddelerinin başında mısır gelir. Mısır bitkisi, özellikle mutfak alanında farklı şekillerde kombine ederek tüketmek mümkündür. Bunun en büyük sebebi olarak mısır türlerinin fazlalığını söyleyebiliriz. İster patlamış olarak tüketin, isterseniz ise ateşte közlemesini yaparak tüketin. İsterseniz ise yemeklerinizi mısır ile renklendirin. Mutfak kültürümüzde geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan mısır besini, üretim olarak ülkemizde geniş alanlara sahiptir. Peki, 2022 yılı mısır alım fiyatı ne kadardır?

Ülkemizde mısır üretiminin geniş alanlara sahip olmasının temel sebebi, şüphesiz ki iklim uygunluğundan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesi ve sahip olduğu yıllık yağış miktarı oranı üretiminde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Karadeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerimizde mısır üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Mısır üretimine olan talebin yüksek olmasının sebebi insan gıdasının yanı sıra hayvan besini olarak mısır kullanılmaktadır. Mısırın yeşil hali ya da kuru hali büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için silaj yapılırken taneli kısmı ise kümes hayvancılığı için besin ihtiyacının önemli bir kısmını karşılar. Mısır tüketiminde yer alan bu zenginlik ve iklimsel uygunluk, ülkemizde verimli bir şekilde mısır üretilmesini sağlar.

2022 Yılı TMO Mısır Alım Baremi 

Mısır alım fiyatı, üretimi yapılan mısırın sınıfına göre değişkenlik göstermektedir. TMO’dan alınan bilgilerden hareketle 1.sınıf mısırın kg başına biçilen değer 1,325 TL iken, 2.sınıf mısır için biçilen değer 1,300 TL olarak belirlenmiştir. Mısır alım baremini belirleyen bazı nitelikler bulunur. Bu nitelikleri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Rutubet 
  • Hektolitre 
  • Kusurlu tane sayısı 
  • Çimlenmiş ve filizlenmiş taneler 
  • Diğer muhtelif maddeler 
  • Kırık tane oranı 

Barem Oranları

Yukarıda sıralanan nitelikler ve gerçekleşme oranları temel alınarak TMO tarafından mısır alım işlemi gerçekleştirilmektedir. Sayılan niteliklerin belli bir yüzdelik orana sahip olması gerekir. Sınır oranın aşılması durumunda mısır alım için yeterli niteliğe sahip değil demektir. Rutubet oranı hem 1. sınıf hem de ikinci sınıf için %14,0 oranındadır. Hektolitre oranı 1.sınıf mısır için 75 ve üzeri bir limite sahipken, 2.sınıf mısır için bu oran 74,9 ve altı için geçerlidir. 

Kusurlu tane oranı %0-5,00 arası bir orana denk gelirken, 2. sınıf mısır için belirlenen kusurlu tane oranı %5,01-12,00 oranındadır. Çimlenme filizlenme oranı her iki sınıf mısır için en çok %6,00 oranındadır diyebiliriz. Diğer muhtelif maddeler arasında da farklı alt başlıklar bulunur. Bunlar, zararlı ot tohumları, diğer ot tohumları, yabancı organik madde, yabancı inorganik madde, çürümüş taneler, zarar görmüş taneler, koçan oranı, hayvan orjinli kalıntılar olarak ifade edebilir. 

1.sınıf mısır için yabancı ot tohumu oranı en çok %0-0,10 değerinde olmalıdır. Bu değer 2.sınıf mısır için ise % 0,11-0,20 değerindedir. Diğer ot tohumları 1.sınıf mısırlarda en çok %0-3,00 değerinde iken, 2.sınıf için % 3,01-12,00 değerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yabancı organik madde oranı 1.sınıf mısır için en fazla % 0-3,00 oranında, 2.sınıfiçin ise % 3,01-12,00 oranında olmalıdır. Yabancı inorganik madde oranı her iki sınıf mısır için %2,00 oranındadır. Bunun yanı sıra çürümüş taneler de yine her iki sınıf mısır için en fazla %0,50 oranında olurken, zarar görmüş tanelerin oranı ise %3,00 şeklindedir. Koçan oranı ile ölü böcek ve böcek parçaları 1. sınıf mısırda %0-3,00’dir, 2.sınıf mısır için bu oran %3,01-12,00’dir. Hayvan orjinli tüy, kıl, dışkı oranı her iki sınıf mısır için %0,10 oranındadır. Son olarak kırık tane oranı en fazla 1. sınıf mısır için %0-5,00 limitindedir, 2. sınıf mısır için bu limit %5,00-12,00 değerleri arasındadır.