Drenaj Nedir? Drenaj Çalışması Nedir?Tarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

15 Haziran 2024 - 20:51

Drenaj Nedir? Drenaj Çalışması Nedir?

Drenaj Nedir? Drenaj Çalışması Nedir?
Son Güncelleme :

26 Eylül 2022 - 9:50

60 views

Su tüm canlıların yaşamlarını devam ettirebilmesi için gereksinim duyulan bir maddedir. Hayatın devamı ve olağan düzenin sağlanması için yeterli oranda su ihtiyacının karşılanabiliyor olması gerekir. Özellikle tarımla ilgilenenler için su daha fazla önem arz eder. Toprağın, toprakta yetişen bitkilerin daha fazla verimli olmaları adına suya ihtiyaç vardır. Ancak her besin değerinde olduğu gibi su kullanımının da bir ölçüsü vardır. Fazla su kullanımı olumsuz etkiler gösterebilmektedir. Drenaj çalışması da olması gerekenden fazla suya maruz kalması ve olumsuz etkilerin görülmesinin önüne geçmek adına yürütülen çalışmalardır.

Drenaj nedir? Drenaj, Düz ya da eğimli arazilerinde toprak yapısının kötü olduğu yerlerde veya suyun geçirgenliğin az olduğu noktalarda biriken suyun fazlasının alandan uzaklaştırılması için oluşturulan yapıların her birine verilen addır. Drenaj ile yapılmak istenilen suyun bir alanda birikmesi ve bulunduğu alana zarar vermesinin önüne geçilmeye çalışmaktır.

Drenaj Çalışması Nedir?

Drenaj çalışması örneklerine tarım sektöründe sıklıkla karşılaşılır. Tarımla ilgilenen kişiler için olmazsa olmaz kaynaklardan birisi hiç şüphesiz su kullanımıdır. Az ya da fazla olması suyun beklentilerin çok dışında sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Toprağın geçirgenlik özelliğinin az olduğu anlarda su birikintilerinin toprak ve mahsule zararları çok fazla olmaktadır. Bu zararlar bazı durumlarda geri dönülmez etkilerde olabilir. Bunu engellemenin tek yolu su birikintisi yaşanabilecek durumların önüne geçmektir. Bu su birikintilerin doğal yollardan tahliye edilemediği durumlarda drenaj çalışmalarına yer verilmektedir. Drenaj çalışması bu gibi durumların önüne geçmek adına en etkili yöntemlerdir. Drenaj çalışması ile toprakta birikinti halinde yer alan suyun tahliye edilmesi işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

Drenaj Çalışmasının Önemi

Su her ne kadar yaşam kaynaklarından birisi olsa da fazla kullanımda etkisi daha büyük zararlara sebep olabilir. Bitkiler için yeterli oranda su kullanıldığında yüksek oranda verim alınırken, su oranının olması gerekenden fazla olduğu anlarda ise bitkilerin solması gibi geri dönüşü olmayan durumlar açığa çıkabilmektedir. Fazla su kullanımı bazı anlarda istek dışında oluşabilir. Toprağın geçirgenliğinin az olduğu noktalarda su birikmelerinin yaşanması yüksek muhtemeldir. Suyun olması gerektiği gibi tüm araziye aktarılması yerine bir alanda kısıtlı kalması, bir kısımda susuz kalan bitkilerin diğer bir kısımda ise fazla suya maruz kalan bitkilerin zarar görmesine sebep olabilmektedir. Drenaj çalışmasının avantajları da bu noktada kendisini gösterir. Drenaj çalışması ile bir alanda biriken suyun fazlası alınabilir bu sayede bitkiler üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin önüne geçilebilir.

Drenaj Çalışmasının Avantajları

Drenaj çalışması yalnız fazla suyun aktarımı ile sınırlı kalmaz aynı zamanda toprağın havalandırılmasını da mümkün kılması bu çalışmaların önemini vurgulamaktadır. Drenaj çalışmaları dahilinde toprak da havalanır ve bu sayede topraktan alınabilecek verim artar, nem ve su dengesi sağlanmış olur. Nem ve su dengesi bitkiler için olduğu kadar toprak için de fazlasıyla önem arz eder. Drenaj çalışmaları açık arazilerde ya da seracılıkla uğraşanlar için kurtarıcı niteliklere sahip olur. Fazla yağış alan bölgelerde ya da bilinçsiz sulama yapılan durumlarda su birikintileri yaşanabilir. Olağandan fazla suya maruz kalan toprak geçirgenlik özelliğinin yetersiz kaldığı durumlarda oluşabilecek birikintilerden drenaj çalışmaları sayesinde kurtulmak mümkündür. Drenaj çalışmalarının;

  • Bitkilerin kök gelişimi üzerinde
  • Topraktaki nem su oranının dengelenmesinde,
  • Bitki ya da toprakta oluşabilecek hastalıkların önlenmesi

gibi avantajları bulunmaktadır.