Ekstansif (Kaba) Tarım Nedir? İntansif (Yoğun) Tarım Arasındaki Farklar Nelerdir?Tarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

26 Mayıs 2024 - 22:01

Ekstansif (Kaba) Tarım Nedir? İntansif (Yoğun) Tarım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ekstansif (Kaba) Tarım Nedir? İntansif (Yoğun) Tarım Arasındaki Farklar Nelerdir?
Son Güncelleme :

18 Haziran 2021 - 9:29

508 views

Tarım sektörü yeniliklerin yaşandığı ve zaman içerisinde verimi ve kaliteyi arttırmak için kendini güncelleyen bir sektör olarak insan yaşamındaki yerini alır. Tarımsal faaliyetler, öncelikle insanların temel ihtiyaçlarından biri olan besin ihtiyacının karşılanması için ortaya çıkmış ve devam ettirilen bir sektördür. Bugün teknolojinin de yardımı ile tarımsal alanda az emekle çok ve kaliteli verim elde edilme dönemine geçilmektedir. Tarımda gerçekleşe bütün gelişmeler, yine insanlığın gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan faaliyetlerdir. Ancak uygulanan tarım yöntemleri bölgelere hatta ülkelere göre farklılık göstermektedir. Özellikle ekonomik açıdan güçlü ve gelişmiş ülkelerde modern yöntemler kullanılarak tarımsal üretim yapılırken, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde ise eski usul yöntemler ile tarım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Ekstansif tarım, ilkel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen tarım uygulamasına denir. Ekstansif tarım uygulamasında teknolojik yöntemler yerine geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Sulama, ilaçlama, gübreleme, tohum ıslahı gibi tarımsal uygulamalar yaygın olarak yapılmaz. Tarımdan elde edilecek verimi iklim belirlemektedir. İklim koşullarının uygunluğu doğrusal olarak üretilen ürünü etkilemektedir. Yağışın yoğun olduğu dönemlerde ürün miktarı fazla iken yağışın seyrek olduğu zamanlarda üründen elde edilecek verimde düşüş görülür. Bu nedenle ekstansif tarımda yağışın önemli bir rolü bulunmaktadır.
Ekstansif tarımda, tarım makineleri yaygın olarak kullanılan bir metot değildir. Sulama alanındaki yetersizliğe bağlı olarak nadas uygulaması yoğun olarak tercih edilen bir yöntemdir. Toprağın nadasa bırakılması toprak açısından gerekli olan bir yöntem olsa da üretim miktarını düşüren ve çiftçimizi zarara uğratan bir yöntemdir.
Ekstansif tarım ile intansif tarım arasındaki temel fark makineleşmedir. İntansif tarım uygulaması, tarımda teknolojinin gücünün hissedildiği bir uygulamadır. Tarımda makineleşmenin yoğun olarak kullanılması, tarımsal üretim sürecinde ihtiyaç duyulan tüm iyileştirmelerin daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle tarımda ihtiyaç duyulan sulama, gübreleme, ilaçlama gibi işlemler intansif tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ekstansif tarım uygulamasında intansif tarıma kıyasla üründen elde edilen verim daha düşüktür. Bunun yanı sıra ekstansif tarımda insan gücüne daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.