Pestisit İlacı Ne İşe Yarar?Tarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

26 Mayıs 2024 - 20:52

Pestisit İlacı Ne İşe Yarar?

Pestisit İlacı Ne İşe Yarar?
Son Güncelleme :

22 Haziran 2021 - 9:01

40 views

Pestisit, tarımsal üretimde verimi arttırmak için kullanılan uygulamalardan biridir. Pestisitin ne olduğu, nasıl uygulanması gerektiği, yararları, zararları çiftçimiz tarafından merak edilen konular arasındadır. Pestisit, genel olarak zararlı organizmaları engellemek ya da yok etmek için kullanılmaktadır. İçerisinde kimyasal maddeler vardır. Yani kimyasal içerikli bir maddedir ve insana zarar verebilecek organizmaların yok edilmesi ya da engellenmesi için uygulanır.
Ancak pestisit sadece bu organizmaları yok etmek, azaltmak için kullanılan bir ürün değildir. Bu etkisinin yanı sıra virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan olarak da karşımıza çıkabilir. Ayrıca antimikrobik veya dezenfektan olarak da alternatif olarak tercih edilebilir. Pestisit, insan hayatının birçok farklı alanında farklı amaçlar için kullanılan bir maddedir. Genel olarak kullanıldığı alan ise üretimi yapılan besinlere zarar veren, büyümelerini engelleyen nedenlerle mücadelede kullanılır. Bu zarar hastalık olabilir, zarar veren böcek ya da haşere olabilir, üretimi olumsuz etkileyen yabani otlar da olabilir.
Pestisit, farklı kullanım alanlarının olmasından dolayı, çeşitleri olan ve farklı müdahalelerde kullanılan bir karışımdır. Pestisit, modern tarım faaliyetlerinin uygulanması ile tarım sektöründe hız kazanmış bir uygulamadır. Tarımda mücadele için kullanılan tarım ilaçları, pestisit olarak nitelendirilmektedir.
Pestisit ne işe yarar?
Pestisit, tarım sektöründe kullanıldığında, ekilen ya da dikilen ürünün hastalıktan korumak, zararlı hayvanlardan ve yabancı otlardan kurtarmak için kullanılan alternatif bir yoldur. Ülkemizde pestisit kullanımı, 1940’lı yıllardan bu yana ivme kazanarak ilerlemiştir. Zirai alanda mücadele noktasında pestisitlerin kullanılması %95’lik bir orana sahiptir. Pestisitlerin tarımda kullanılması mücadelede kullanılmasının yanı sıra, ürünün kalitesi ve verimi üzerine de olumlu etkiler sunmaktadır. Çünkü üretim sürecinde verimi ve kaliteyi etkileyen faktörlerle mücadele noktasında kesin sonuçlar elde edilmektedir. Bu zararlılara maruz kalmayan ekin gelişim sürecini daha sağlıklı bir şekilde tamamlar ve üretim sürecindeki verim de bu duruma paralel olarak artar.
Ancak tarım sektöründe kullanılan pestisitten doğru şekilde faydalanmak istiyorsanız, öncelikle kullanımı noktasında bilgilendirmek ve bilinçlenmek durumundasınız. Çünkü pestisitin yoğun ve bilinçsiz kullanımı hem insana hem de doğada bulunan diğer canlılara büyük zararlar verebilir. Kullanım amacı olarak pestisit, bakteri, haşere gibi zararlı organizmalarla mücadelede kullanılır. Tarımda üreticimiz yetiştiriciliğini yaptığı sebze ve meyvelerde oluşabilecek bu gibi tehditleri ortadan kaldırmak için pestisit desteği sağlamaktadır.
Tarımsal süreç içerisinde toprak ve sıcaklık gibi doğal faktörlerin yanı sıra tarım sürecini etkileyen diğer destek faktörleri bulunmaktadır. Sulama işlemi, gübreleme, toprak sürme, ilaçlama gibi faaliyetler bu destek faktörlerinin arasında yer almaktadır. İlaçlama işlemi, bahsedilen pestisit uygulaması ile aynıdır. İlaçlama süreci, uygulanan ekinin türüne göre uygulanma zamanı ve miktarı değişebilir. Üretilen sebze ve meyveler, üretim sürecinde farklı organizmaların istilasına maruz kalabilirler. Bu organizmalar; yabancı otlar, böcekler, mantarlar, solucanlar ya da yumuşakçalar olabilir.
Bu gibi organizmalarda kullanılan pestisit, her biri için farklı içerikli çeşitlerden oluşmaktadır. Bu nedenle tek bir pestisit çeşidinden bahsetmek doğru olmaz. Genel olarak gruplandırılacak olursa pestisitler; antimikrobiyaller, fungisitler, herbisitler, insektisitler, mollusitler, akarisitler, rodentisitler, bakterisidler, ahicideler, defoliantlar, nematisitler olarak isimlendirilebilir.
İlk olarak antimikrobiyaller, bakteri ve virüsleri engellemek için kullanılan pestisit çeşididir. Fungisitler ise tarımda ciddi zararları dokunan bir organizma olan mantarlarla mücadelede kullanılan pestisittir. Herbisitler, üretim sürecini olumsuz etkileyen yabancı otlarla mücadelede kullanılır. İnsektisitler, böcek ve haşereleri engellemek, zararını azaltmak için kullanılan pestisit çeşitlerinden biridir. Mollusitler ise yumuşakçalar ile mücadelede kullanılan pestisit çeşidi olarak ifade edilir. Akarisitler, akar organizmalarla mücadelede kullanılan pestisit türüdür. Rodentisitler, ürüne büyük ziyanlar veren kemirgenlerle mücadele kullanılır. Bakterisidler, adından da anlaşılacağı gibi bakterileri yok etmek için kullanılan pestisittir. Ahicideler, ürüne zarar veren kuşlar için kullanılan pestisit çeşididir.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle, genel olarak mücadele edilen organizmalara bakıldığında üretim sürecini sekteye uğratan, verimi düşüren, ürünün büyümesini engelleyen organizmalar olduğunu görürüz. Bu gibi tarımsal üretime zararı dokunan canlıların engellenmesi ve üretim sürecine müdahale etmemeleri için pestisit kullanımı önerilmektedir.
Pestisit kullanımı sadece ülkemizde değil, dünya genelinde tarıma zarar veren canlılarla mücadelede kullanılan alternatif çözüm yollarından biridir. Her geçen gün dünya nüfus artışı hızla devam etmektedir. Bu nüfusun ihtiyaç duyduğu gıda ihtiyacının karşılanması için belli bir oranda tarımsal üretim yapılmak zorundadır. Tarımsal üretim sürecini olumsuz yönde etkileyen faktörlerle mücadele yapılması, gerekli bir uygulamadır. Dünya genelinde pestisit üretim oranına bakıldığında 3 milyon ton olduğu söylenebilir. Ülkemizde kullanılan pestisit oranı ise 33.000 ton kadardır. Bu oran ülkemizde yaygın olarak pestisit kullanıldığı çıkarımını yapmamıza yardımcı olur.
Ülkemizde en çok kullanılan pestisit çeşitleri ise, insektisitler (böcek ve haşere pestisiti), herbisitler (yabancı otlarla mücadele pestisiti), ve fungisitler (mantar pestisiti) olarak sıralanabilir.
Pestisit, ne kadar ve ne zaman uygulanmalı sorusu üreticimiz tarafından merak edilen sorular arasındadır. Pestisit farklı çeşitleri olan kimyasal bir maddedir. Kullanım dozu, kullanım şekli ve kullanım zamanı kullanılacak ürüne göre farklılık gösterebilir. Ayrıca pestisiti kullanmaya başlamadan önce iyice çalkalayıp karışımın karışmasını sağlamanız gerekmektedir. Pestisit kullanılırken yeterli miktarda suya ilave edilerek hazırlanır. Ancak suya katılan pestisit miktarının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Aksi halde yanlış kullanıma sebep olabilir. Pestisitin yanlış kullanımı hem insana hem de doğaya, özel olarakta ürüne zarar verebilir.
Peki tarımsal üretimde pestisit kullanmanın ne gibi faydası bulunmaktadır?
Genel olarak bakıldığında pestisit kullanımı, tarımsal üretime zararı dokunan canlılar ile mücadelede yüksek bir etkiye sahiptir. Bu nedenle üretim sürecinde kullanılmasının tarımsal verimlilik ve kalite üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.
Bilinçli kullanılan pestisit üretim miktarının artmasına ve yüksek verim elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle gıda ihtiyacına olan talebin her geçen gün daha da artması, tarımsal üretimde aksamalara yer olmamasını gerektirir. Pestisit kullanılmaması durumda üretim miktarında azalmalar meydana gelebilir. Bu azalmalar elde edilecek ürün miktarını da doğrusal olarak etkilemektedir.
Tarımsal üretim sürecinde üreticimizin uğraştığı problemlerden biri olan yabancı ot ile mücadelede kullanılan bir maddedir. Yabancı otlar kontrol altına almak, ürünün büyümesi gerçekleştikçe zorlaşan bir durumdur. Bu gibi durumlarda pestisit desteği verilmesi uzun soluklu şekilde yabancı otlardan kurtulmaya yardımcı olabilir.
Ancak üreticilerin pestisit kullanırken dikkat etmesi gereken noktalar vardır. Bu noktalara dikkat edilmediği takdirde pestisitin yararı yerine zararı dokunabilir. Üreticimize pestisit kullanırken dikkat etmesi gereken ilk tavsiyemiz, kullanacağı pestisit hakkında bilgi alarak bilinçli bir şekilde uygulamasıdır. Yanlış uygulama sonucunda pestisit yarar yerine zarar verebilir.
Diğer bir tavsiyemiz ise, pestisitin uygun bir şekilde saklanarak muhafaza edilmesidir. Kimyasal madde içerikli olduğu için özellikle çocukların ulaşamayacağı yerde saklamanız önerilir. Ayrıca pestisiti kullanacağınız materyalin kullanımdan önce ve sonra temizliğine dikkat etmeniz gerekir. Daha önce ilaçlama işleminde kullanılmışsa temizlemeden kullanılmaması önerilmektedir. Temizleme işlemini gerçekleştirdikten sonra ilaçlama aracını kullanabilirsiniz. Ayrıca yükleme ve taşıma noktalarına da dikkat edilmesi gerekir. Yanlış yükleme yapılması durumunda, ilaç dökülebilir ve döküldüğü alana zarar verebilir.