Tarımda Makineleşme Devrimi Nedir?Tarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

18 Mayıs 2024 - 23:45

Tarımda Makineleşme Devrimi Nedir?

Tarımda Makineleşme Devrimi Nedir?
Son Güncelleme :

05 Haziran 2021 - 12:20

61 views

Tarım sektörünün ortaya çıkmaya başlaması insanlığın yerleşik hayata geçmesiyle başlamaktadır. İnsanlar yerleşik hayata geçmeden önce konar göçer bir yaşam tarzına sahipken, doğada bulunan besinleri toplayarak yaşamlarını sürdürmeye başlamışlardır. Doğada azalmaya başlayan besinleri insanları toprağı işleme, ekip dikme eylemine yönlendirmiştir. Toprağın ilk işlendiği zamandan bu yana tarımda belli başlı aletler kullanılmaktaydı. Tarım sektöründe kullanılan aletler döneme göre farklılık göstermektedir. Toprağı işlerken ilk başta kullanılan aletler zamanla yerini daha güncel bir versiyonuna bırakmıştır. Zamanla tarımın endüstriyel bir sektör haline gelmesiyle tarımda kullanılan iş gücü yetersiz gelmeye başlamıştır. İnsan gücünün talebi karşılayamadığı zaman tarımda kullanılan aletler üzerinden tekrar geliştirmeye yönelik bir harekete geçilmiştir.
Sanayi devriminin gerçeklemesiyle birlikte küresel çapta bir gelişme gerçekleşmiş ve insan hayatını etkileyen pek çok alanda makineleşmeye gidilmiştir. Tarım sektörü de diğer sektörler gibi makineleşme sürecinden etkilenmiştir. Tarımda kullanılan aletler makineleşme süreci ile insan gücüne duyulan ihtiyacı en aza indirmiş ve daha az emekle daha çok üretimi sağlamaktadır. Tarımda makineleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ekme dikme işlemi, gübreleme, ilaçlama ve pek çok işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Tarımda makineleşme sürecine geçilmesi sadece üreticiyi değil aynı zamanda ürünü de etkilemektedir. İnsan gücüne duyulan ihtiyacın en aza indirildiği tarım sektöründe amaç tarımsal üretimi en iyi seviyeye getirmektir. İnsan gücünden tasarrufa yol açan makineleşme süreci üretim işlemini üreticiler için daha pratik hale getirmiştir.
Tarımda makineleşme sürecine geçilmesiyle birlikte tarım makineleri beklentilere karşılayarak tarımsal üretimdeki verimliliği arttırmıştır. Makineleşme sürecine geçilmeden önce tarımsal alandaki tüm işlemler insan gücüne bağımlı haldeydi. Bu durum hem üreticinin yaşam standartlarını düşürmekte hem de zaman kaybına, işlerin uzamasına sebep olmaktadır. Tarımla ilgili her konuda ayrı bir makinenin oluşu, işlerin daha kısa sürede bitmesinde ve zamanında bitmesine yardımcı olmaktadır. Elde edilecek ürünün miktarı ve kalitesinin yükselmesi açısından tarım makineleri önemli bir işleve sahiptir. Tarım makineleri ve ekipmanları ile tarım sektöründeki çeşitliliği artırarak, üreticiye çok yönlü bir hizmet imkânı sunmaktadır.