Tarımın Tarihsel GeçmişiTarım Haberleri – Türkiye Tarım Haberleri İnternet Gazetesi

18 Mayıs 2024 - 23:00

Tarımın Tarihsel Geçmişi

Tarımın Tarihsel Geçmişi
Son Güncelleme :

05 Haziran 2021 - 12:22

57 views

Tarım hem hayvansal hem bitkisel ürünlerin üretilmesi işleminin genel adıdır. Günümüzde tarım sektörü yaygın bir sektör haline gelmiştir. İnsanların geçim kaynağı olarak yaptığı tarım sektörü, günümüzde teknolojik gelişmeler ve tarımda makineleşme işlemi ile ileri bir düzeye gelmiştir. Tarım sektörü, ekonomik niteliği olan bir sektör haline gelmiştir. Tarım denince akla her ne kadar sadece bitkisel üretim gelse de hayvansal üretim de tarım sektörü içerisinde yer almaktadır. İnsanların yaşamlarını sürdürmesi, temel besin ihtiyaçlarını karşılaması için tarımsal üretime ihtiyaç duyarlar. Tarımın ortaya çıkış amacı kendine yetecek kadar üretimken zamanla üretilen besinin miktarının artması ile tarım ekonomik bir işlev kazanmıştır. Ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması, teknoloji ile daha seri üretime geçilmesi tarım sektörünün gelişmesine yol açmaktadır.
Tarımın insan hayatındaki yeri büyük bir yer kaplamaktadır. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri olan besin ihtiyacının karşılanması tarım sektörü ile gerçekleşmektedir. Tarımın ortaya çıkışı 10.000 yıl öncesi dayanmaktadır. İlk insanların tarımla olan ilişkisine bakıldığında üretmekten ziyade tüketmek üzerineydi. Doğada kendiliğinden var olan besinleri tüketerek yaşamını sürdüren insanlar, besin kaynaklarının tükenmesi ile besini üretme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İlk insanlar avcı-toplayıcı toplum yapısına sahipken tarım üretimine ihtiyaç duymadan yaşıyorlardı. Hem doğada bulunan besinlerin azalması hem de konar göçerlikten yerleşik hayata geçilmesi, tarım ürünlerinin üretilmesini tetiklemiştir. Yerleşik hayata geçen insanlar ihtiyaçları kadar ürüne ekip biçmekteydi. Üretilen ürün miktarının artmasıyla birlikte tarıma duyulan ilgi ve ihtiyaçta doğrusal olarak artmaktadır. Tarımsal üretime geçilmesiyle birlikte tarımda kullanılmak üzere tarım aletleri üretilmiştir. Tarımsal faaliyeti kolaylaştırmaya yönelik üretilen aletler ile bitkisel ürünler üretilmeye başlanmıştır. Her gün besin bulmak için gezmek yerine elde bulunan tohumları toprağa ekerler ve besinlerin sürekliliğini sağlamış olurlar. Zaman içerisinden diğer toplumlarda da yaygınlaşan tarımsal faaliyetler zaman içerisinde farklı dönemlerden geçerek günümüze kadar varlığını koruyarak gelmiştir.
Özellikle teknolojik gelişmeler doğrultusunda tarımda makineleşme sürecine geçilmesi, üretilen ürünün miktarını ve kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra tarımda makineleşme az emek harcayarak çok üretim alımını sağlamaktadır.